FILIP RACLAVSKÝ

Cyklus ROZDĚLENÁ SPOLEČNOST se pokouší znázornit fakt, že společnost nikdy nebývá radikálně rozdělená jen na dva stejně velké odlišné tábory, mezi nimiž prochází tlustá neproniknutelná čára. Množina lidí ve společnosti se obvykle a zcela přirozeně názorově rozchází, přičemž většina populace se potom hodnotově sejde někde uprostřed. Používání mediálních zkratek o rozdělené společnosti je doménou oněch dvou (extrémních) společenských skupin, které nám agresivně vnucují svůj pohled na svět; a přitom nejsou schopny tolerovat názory druhých. Chtěl bych v obrazech ukázat, jak moc jsou, především v médiích (hlavní nadpisy), vidět ony extrémy, a jak málo si všímáme toho krásného a bohatého života uprostřed (v pozadí). Většina občanů pořád ještě žije a funguje v prostředí plném názorové pestrosti, věcných argumentů a ochotných hledat funkční kompromisy. Myslím si, že lidé nežijí proto, aby nenáviděli TY druhé; lidé se jen snaží, aby měli hezký, spokojený a šťastný život.