FILIP RACLAVSKÝ

Cyklus Aliance, a ještě více potom jeho části KřehkáNestabilní, zdůrazňují křehkost mezinárodních vztahů; důležitost spojenectví v dnešní nepřehledné bezpečnostní situaci, která dopadá na každého z nás. Vzájemná spolupráce mezi různě velkými celky vzniká i zaniká; některé hrozby přetrvávají léta, jiné se objevují třeba jen na krátkou chvíli. Všechny ale mohou způsobit konflikt s katastrofickými důsledky. Stačí malé drcnutí a vše se ve vteřině zhroutí. Pomocí expresivní vizualizace vybízím diváky k zamyšlení, a současně vyzdvihuji sílu a hodnotu vzájemného spojenectví.