FILIP RACLAVSKÝ

/text pod galerií/

Pomocí jednoduché symboliky zobrazuji jedince v různých emočních a sociálních situacích. Malé kruhy znázorňující jednotlivé osoby, jsou umísťovány na expresivní pozadí, které reprezentuje okolní svět. Spojnice skvrn, cákanců a geometrických linií vytváří vzájemně propojené energetické pole. Tyto akční a gestické prvky dodávají obrazům (pro mě) potřebnou dynamiku a živočišnost. Jejich různorodost, někdy až chaotičnost, symbolizuje dnešní komplikovanou dobu. Všechny zásahy na plátně (otiskování, škrábání, rytí, cákání) provádím plánovaně; vše je podřízeno stanovenému záměru. Důležitý je každý centimetr malby. Každý detail nebo drobná výseč. Jedná se o určitou kontrolovanou svobodu malování. Cílem divokého procesu malování je dosažení specifické harmonie. Prioritou je pro mě kompoziční a estetická vyváženost; všechny části a barvy by měly spolu tvořit jednotný, vizuálně zajímavý celek.